Loonstaat journaalpost

400 loonkosten
150 aan te betalen loonheffingen
152 aan te betalen lonen
Loonkosten is een hulprekening van het eigen vermogen en komt debet.
De brutolonen zijn kosten voor de werkgever.
De rekening Te betalen loonheffingen is een schuld aan de belastingdienst en komt dus credit.
De rekening Te betalen lonen is een schuld aan de werknemers en bestaat uit het nettoloon.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.