Netto kapitaal

Nettowerkkapitaal:

 

Het verschil tusse
n de vlottende activa van een bedrijf en de kortlopende schulden, uitgedrukt in geld. Aan de hand van het nettowerkkapitaal kan worden gezien of een bedrijf (gemakkelijk) in staat is om aan zijn financiële verplichtingen op korte termijn te voldoen. netto kapitaal

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.