SAP draait bij grote bedrijven. WR werkt bij deze bedrijven.

SAP draait bij grote bedrijven. WR werkt bij deze bedrijven. WR werkt veel met SAP. Grote bedrijven werken veel met SAP. WR financiele detachering werkt veel bij grote bedrijven. SAP gaat steeds meer betekenen voor grote bedrijven. SAP en WR hebben dus steeds meer voor elkaar te betekenen. Hieronder een uiteenzetting over waarom SAP steeds meer betekent voor grote bedrijven. En dus ook voor WR financiele detachering.

EVOLUTIE ERP;
Van logistiek hulpmiddel naar elektronische backbone voor e-business

De meeste grote ondernemingen beschikken inmiddels over één of meer ERP-systemen. Aanbieders van deze software richten zich nu op het MKB. Gevolg: er ontstaan complexe ketens van grote, middelgrote, maar ook heel kleine bedrijven, die innig electronisch met elkaar verbonden zijn. Daardoor wordt het draagvalk voor e-business aanzienlijk verbreed.ERP staat voor standaardsoftware, die de belangrijkste bedrijfsfuncties (of 'business processen') integreert in één totaalpakket. Dit wordt ook wel een 'bedrijfsbrede automatiseringsoplossing' genoemd. Modules, die vaak worden toegepast zijn: inkoop, voorraadbeheer, produktieplanning, stuklijsten, capaciteitsplanning, financiën, distributie, verkoop en service. De voordelen van deze geïntegreerde aanpak liggen vooral op het vlak van de efficiency, de planning en de management-informatie.Gegevens hoeven maar één keer te worden ingevoerd. Dankzij de permanente doorberekening van die gegevens komt essentiële informatie beschikbaar over de materiaalbehoefte, de capaciteitsplanning, de noodzakelijke voorraadniveau's, enzovoort. En omdat er in dergelijke pakketten veel gegevens worden vastgelegd is er in principe ook weer veel management-informatie uit te halen. Toch is dat niet de sterkste kant van ERP-systemen. Vaak zijn voor rapportages toch weer aparte programma's nodig, die snel goede overzichten kunnen opstellen (de zogeheten Business Intelligence applicaties of 'management cockpits').

ERP werd lange tijd voornamelijk geassocieerd met logistiek en met de grote, vaak internationaal opererende bedrijven. Maar dat is behoorlijk veranderd. Veel bedrijven, ook kleinere, hebben tegenwoordig een of ander ERP-systeem in gebruik.

Ontwikkeling

Voorloper van het huidige ERP was MRP (Material Requirement Planning). Dat is software, waarmee vooral de materiaalbehoefte kon worden ingepland aan de hand van ingeboekte orders en stuklijsten. MRP werd opgevolgd door MRP II, met een wat ruimere inhoud, ook wel Manufacturing Resource Planning genoemd. Hier werden ook de benodigde uren en de capaciteit van de machines in de planningen opgenomen.

Het huidige ERP gaat over de integrale besturing van de hele onderneming, vaak ook over meerdere vestigingen heen.

De volgende stap in de ontwikkeling is Supply Chain Management: integrale planning en afstemming van een hele keten van onderling samenwerkende bedrijven.

De millenniumwisseling en de overgang naar de Euro maakten de vervanging van verouderde software noodzakelijk en in veel bedrijven dacht men toen terecht: “Laten we het dan meteen maar goed doen ook, en een geïntegreerd pakket installeren.”

Vanaf het midden van de jaren ’90 tot het einde van de vorige eeuw leidde dit tot een run op ERP-pakketten. Het regende installaties en herinstallaties. Leveranciers en implementatiepartners beleefden gouden tijden. Dat is nu wel anders.


Veranderingen

De ERP-markt is in een paar jaar ingrijpend veranderd. En niet alleen door de recessie. Een fundamentele verandering is de omkering van aanbod naar vraag. Het zijn de klanten, die nu aan het roer zitten en niet langer de aanbieders. De klanten willen gestandaardiseerde software, die uit componenten bestaat en die makkelijk aansluit bij de producten van andere leveranciers. En dat uiteraard tegen zeer schappelijke prijzen. Dat was voor veel leveranciers even schrikken.

Een tweede belangrijke verandering, die zich in slechts luttele jaren heeft voltrokken, is de cruciale rol die het internet is gaan spelen als drager voor tal van business applicaties. Dit betekende dat alle ERP-software webenabled moest worden, geschikt gemaakt dus voor internettoepassingen, zoals webservices.

Een derde fundamentele verandering vormt de concentratiegolf, die de leveranciers overspoelt. PeopleSoft slokte JDEdwards op en Oracle probeert nu hetzelfde met zijn vijandige bod op PeopleSoft, inclusief JDEdwards. Ook werd bekend dat er gesprekken zijn geweest tussen Microsoft en SAP over een overname van SAP. Deze gesprekken bleven zonder resultaat, maar het geeft aan hoe sterk de concentratiekrachten aan het werk zijn (zie ook de tabel onderaan dit artikel, die een indruk geeft van de marktaandelen in Nederland.).

Tenslotte zijn er ook aan de kant van de gebruikers van ERP-software veranderingen opgetreden. Steeds sterker is het besef doorgedrongen dat het bij ERP niet alleen om de logistiek en de supply chain gaat, maar om een geautomatiseerde ruggengraat (backbone) voor het bedrijf. Een goed passend ERP-jasje is het kloppende ICT-hart van een onderneming. En dat moet modern en gezond zijn. Niet alleen uit logistieke, maar ook uit strategische overwegingen (continuïteit, marktkansen, concurrentiekracht, beheersmogelijkheden, e-business).
Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.