Van boekhouder tot controller.

De ontwikkeling van financiële functies als boekhouder en controller is niet te stoppen. Er zijn mensen die stellen dat de financiële functies zich niet meer hebben ontwikkeld sinds de uitvinding van het dubbel boekhouden.
Maar de financiële functies hebben meer om het lijf dan de boekhouding alleen, tenminste dat was het uitgangspunt van de ontwikkeling “Van scorekeeper naar business partner”. Met de opkomst van de controllerfunctie in de jaren tachtig werd duidelijk dat er meer onder de zon was dan het bijhouden van een grootboek en het opstellen van een jaarrekening. De financiële functie ontpopte zich steeds meer als spil in de informatievoorziening van de totale organisatie. Met in het achterhoofd het idee dat het de enige afdeling is die overzicht heeft over alle afdelingen en dat zij uit haar aard al belast is met het periodiek verstrekken van informatie, kreeg zij ook bijna vanzelfsprekend de taak om management gegevens te verstrekken. Management-informatie die steeds meer gebaseerd moesten worden op niet-financiële indicatoren.

Inmiddels hebben vele lichtingen studenten van economische faculteiten en controllers opleidingen de balanced scorecard met de paplepel ingegoten gekregen. Hun pogingen om de balanced scorecard of daarmee vergelijkbare concepten daadwerkelijk in te voeren, zijn de afgelopen jaren echter gestorven in schoonheid. Uit de Fast Close survey 2002 van Atos KPMG Consulting is namelijk gebleken dat slechts in 17% van de deelnemende organisaties de balanced scorecard op meerdere niveaus werd ingevoerd. En daarbij werd geen uitspraak gedaan over de effectiviteit. Niet omdat het concept niet deugt, maar omdat de praktijk weerbarstig blijkt. Ook over concepten als ABC, ABM, EVA VBM is veel gepubliceerd (Trendwatch 2002) en daarmee hebben veel controllers en consultants zich eveneens bezig gehouden. In het licht van dergelijke ontwikkelingen is wel duidelijk dat tegenwoordig ook in financiële functies verandering de enige constante is. Met ieder nieuw concept wordt van de financiële manager verwacht dat hij erover heeft gelezen, dat hij er een opinie over heeft, en ook dient hij te kunnen onderbouwen waarom hij het concept al dan niet omarmt.
En WR volgt de ontwikkeling van zowel bestaande als nieuwe concepten op de voet..

Bij WR zijn en worden boekhouders en administrateurs financiële professionals. Moderne managers die zicht hebben op ontwikkelingen en cijfers.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.