Verschillenanalyse

Wat is een verschillenanalyse? Verschillenanalyse is een belangrijk onderdeel van de evaluatiefase van het management control proces. Het doel is om verschillen tussen de werkelijke en gebudgetteerde opbrensten en kosten te signaleren en vast te stellen bij welke activiteiten deze zich voordoen.

Wanneer er voor de diverse bedrijfsonderdelen sprake is van verschillen tussen de cijfers in de jaarrekening en die in de gewijzigde begroting (de dynamische begroting) dienen deze verklaard te worden. Dat gebeurt onder het kopje Verschillenanalyse.

Specifiek dient daarbij ook aandacht te worden ingeruimd voor opgevoerde kosten die afhankelijk zijn van de gebudgetteerde omzet.

De verschillenanalyse heeft overigens wel enkele beperkingen:

  • De oorzaken van het ontstaan van de verschillen worden niet benoemd;
  • De verschillen worden niet daadwerkelijk onderbouwd, en 
  • De analyse doet geen uitspraak over de gevolgde en de te volgen strategie.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.