Geen fiscale bijtelling bij auto van werkgever

Als een auto van de zaak door een werknemer op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt, blijft de fiscale autobijtelling van 22% van de cataloguswaarde in zijn geheel achterwege. De bijtelling bedraagt dan nihil. Omdat de werknemer desgevraagd moet laten blijken dat dit het geval is, rijst de vraag welke vormen van bewijs door de fiscus zoal worden geaccepteerd.

Als handreiking voor de praktijk heeft de Staatssecretaris van Financiën onlangs een aantal voorbeelden daarvan in een besluit op een rijtje gezet, waaronder de volgende drie:

  1. Een werknemer houdt een sluitende kilometeradministratie bij doordat hij in aanvulling op zijn agenda een kopie maakt van de maandstaten die de vereiste info bevattten. Deze staten levert hij bij zijn werkgever in;
  2. Een werkgever en een werknemer hebben een schriftelijke overeenkomst getroffen (bijvoorbeeld vastgelegd in een aanvulling op de arbeidsovereenkomst) dat privé-gebruik niet is toegestaan, terwijl de werkgever een betrouwbare controle uitoefent op het autogebruik. Tevens is de werknemer bij privé-gebruik niet verzekerd. Voorts beschikt de werknemer in privé ook over een auto;
  3. Een werkgever heeft aan een werknemer een auto ter beschikking gesteld met de afspraak dat er niet prive mee wordt gereden. Een in de auto gemonteerde black box registreert het feitelijk gebruik. De werkgever moet toezicht houden op het feitelijk gebruik. Een enkel verbod op privé-gebruik, al dan niet met een sanctie, volstaat volgens de Staatssecretaris van Financiën niet. Naast vele voorbeelden geeft de Staatssecretaris van Financiën in het besluit aan dat desgewenst afspraken kunnen worden gemaakt met de Belastingdienst over de wijze waarop het bewijs kan worden geleverd.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.