Octrooibox nu al van kracht

De octrooibox, het speciale belastingtarief van 10% voor winsten gemaakt met gepatenteerde uitvindingen, wordt met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar ingevoerd. Eerder had het ministerie van Financiën aangegeven met uitvoering te wachten op toestemming van de Europese Commissie. Dit uitstel blijkt niet nodig nu de Europese Commissie heeft verklaard fiscale maatregelen toe te staan die de kenniseconomie stimuleren.

De octrooibox maakt onderdeel uit van Werken aan Winst, het pakket maatregelen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen.
Andere onderdelen van Werken aan Winst zijn onder meer een verlaging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven naar 25,5% en een belastingvrijstelling van 10% voor de winst van zelfstandig ondernemers.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.