Verlies of Durfkapitaal

Hebt u meer dan twaalf maanden geleden een lening verstrekt aan een beginnende ondernemer en is deze lening niet meer vatbaar voor verwezenlijking?

Dan is deze lening aftrekbaar op de kwijtscheldingsdatum, dan wel de dagtekening van de beschikking van de Belastingdienst waarbij de oninbaarheid wordt vastgesteld, indien deze dagtekening later ligt. Per beginnende ondernemer geldt een maximaal aftrekbaar bedrag van €46.984,-

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.