Werknemersbeloningen

1. Stel reglement op bij minder dan 800 km privé

U hoeft geen bijtelling op het loon te zetten als uw werknemer privé minder dan 800 km met de auto van de zaak rijdt. Stel voor degenen die dit wensen een reglement op, waarin ze verklaren daadwerkelijk niet meer 800 km privé te zullen rijden. Dan bent u in elk geval gevrijwaard. De Belastingdienst vermoedt namelijk dat er op grote schaal misbruik van deze mogelijkheid wordt gemaakt en zal hierop gaan controleren. De overheid verwacht hierdoor € 300 miljoen te kunnen terugvorderen. 2. Geschenkenregeling

Als u voornemens bent uw personeel een geschenk te geven, bijvoorbeeld een kerstpakket, dan kunt u dit gefacilieerd doen tot een bedrag van € 35. Hierover dient u 15% eindheffing toe te passen. Als de waarde hoger is dan € 35 dan kunt u de regeling voor kleine verstrekkingen toepassen. Hiertoe mag het totaal per werknemer het bedrag van € 272 op jaarbasis niet te boven gaan. Bovendien mag het bedrag per verstrekking niet méér bedragen dan € 136. Hierover dient u het zogenaamde tabeltarief als eindheffing toe te passen.

Vanaf 2007 wordt het bedrag van € 35 verdubbeld. Dit betekent dat u per werknemer tot een bedrag van € 70 op jaarbasis een geschenk kunt geven. Bovendien vervalt de eis dat het geschenk ter gelegenheid van een algemeen erkende feestdag of Sinterklaas moet worden gegeven. Wel wordt de eindheffing verhoogd tot 20%.

3. Realiseer optierechten nog dit jaar

Overweegt u het management van uw BV – uw sleutelfiguren – aandelen of opties uit te reiken of toe te kennen, doe dit dan nog in 2006. Vanaf volgend jaar zijn de hiervoor te maken zakelijke kosten (accountant, notaris e.d.) niet meer aftrekbaar.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.