Aftrek buitengewone uitgaven verandert in 2009

Aangifte Inkomstenbelasting 2009 Aangifte 2009
In 2009 zullen nogal wat aftrekposten van de buitengewone uitgaven verdwijnen. Vooral voor chronisch zieken en gehandicapten kan de klap hard aankomen, maar er is een compensatieregeling in de maak.


Compensatieregeling 2009
Het kabinet heeft namelijk laten weten dat er voor chronisch zieken en gehandicapten vanaf 2009 een nieuwe compensatieregeling komt. Hiervoor 1,7 miljard euro beschikbaar. De compensatieregeling komt grotendeels in de plaats van de aftrekpost buitengewone uitgaven. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen in 2009 een vaste toelage, variërend van 100 tot 450 euro per jaar. De eigen bijdrage AWBZ wordt verlaagd en er blijft een beperkte fiscale regeling voor specifieke uitgaven bestaan: ondermeer voor voorgeschreven medicijnen, bepaalde hulpmiddelen of vervoer van zieken of gehandicapten. Voor ouderen en arbeidsongeschikten komt er een algemene inkomenscompensatie van gemiddeld 150 euro en 225 euro per jaar.


Fiscaal aftrekbaar in 2009
Wat in 2009 nog fiscaal aftrekbaar is, is daarmee een overzichtelijk lijstje aan ziektekosten geworden:

Door een arts voorgeschreven medicijnen. Het moeten medicijnen zijn, die door Nederlandse artsen als medicijn worden beschouwd. Dit kunnen ook homeopathische medicijnen zijn,
Bepaalde hulpmiddelen exclusief visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen. Uitgaven voor hulpmiddelen als vervanging van het gezichtsvermogen, zoals de kosten van een blindenstok, een blindengeleidenhond of bepaalde aanpassingen aan een computer zijn aftrekbaar. Verder ook zaken als steunzolen, gehoorapparaten, kunstgebit en prothesen, rolstoel, krukken, rollator en traplift en het onderhoud, de reparatie en verzekering van deze hulpmiddelen.
Vervoer zieken en ziekenbezoek. Volledig als het uw zelf betreft en € 0,19 per kilometer in andere gevallen,
Bepaalde diëten op doktersvoorscrift,
Extra uitgaven kleding en beddengoed. Voor deze uitgaven mag u een vast bedrag meetellen van € 300. Als u kunt aantonen, dat de extra uitgaven hoger waren dan € 600, mag u € 750 opvoeren,
Extra gezinshulp. Hiervoor gelden bepaalde inkomensdrempels,
Genees- en heelkundige hulp, dat wil zeggen de kosten voor de huisarts, de tandarts of een specialist,verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeginstelling, paramedische behandelingen door een fysiotherapeut of een chiropractor, of
paramedische behandelingen door of onder begeleiding van een arts. Denk aan acupunctuur, revalidatie, logopedie en homeopathie.


Extra tegemoetkoming
Punten 1 tot en met 7 uit de lijst met aftrekposten vormen in 2009 de zogenaamde Specifieke Zorgkosten. Als u een laag inkomen hebt, en recht hebt op heffingskortingen in 2009, kan het zijn dat u recht hebt op een extra tegemoetkoming. Dit lijkt op de verzilveringsregeling of TBU regeling, die tot en met 2008 gold. Wanneer u aangifte hebt gedaan, krijgt u automatisch bericht over de eventuele teruggave.


Niet fiscaal aftrekbaar in 2009
De volgende kosten zijn binnen de nieuwe regeling niet aftrekbaar:

verzekeringspremies inclusief de kosten van een aanvullende verzekering,
huisapotheekforfait,
uitgaven wegens ouderdom,
uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid,
uitgaven wegens chronische ziekte,
visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen, zoals bril, contactlenzen,
ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen,
eigen bijdragen AWBZ/Wmo,
uitgaven wegens adoptie,
uitgaven wegens overlijden, en
uitgaven voor kraamhulp.


Vermenigvuldigingsfactor in 2009
De tot en met 2008 bekende vermenigvuldigingsfactor chronisch zieke van 113% is in 2009 van toepassing op de hiervoor genoemde aftrekposten met uitzondering van de uitgaven voor genees- en heelkundige hulp. De vermenigvuldigingsfactor geldt, wanneer het drempelinkomen niet meer bedraagt dan € 32.127 . Deze vermenigvuldigingsfactor van 2,13 is er voor zowel personen ouder als jonger dan 65 jaar. In de komende jaren wordt dit afgebouwd voor wie jonger is dan 65: in 2010 en 2011 zal de vermenigvuldigingsfactor voor personen jonger dan 65 jaar worden verlaagd naar 1,77 en 1,4.


Drempelinkomen in 2009
De nieuwe fiscale regeling werkt met inkomensafhankelijke drempels. De uitgaven komen slechts voor aftrek in aanmerking voor zover deze boven de onderstaande uitgaven drempels uitkomen:

tot een drempelinkomen van € 7.152 geldt als uitgaven drempel € 118 ,
bij een drempelinkomen van € 7.152 tot € 38.000 geldt als uitgaven drempel 1,65% van het drempelinkomen,
bij een drempelinkomen meer dan € 38.000 is de drempel 1,65% van € 38.000 plus 5,75% van het inkomen, dat hoger is dan € 38.000.


Slot
Het zal duidelijk zijn, dat het vervallen van aftrekposten in de buitengewone uitgaven ook gevolgen heeft voor het fiscaal inkomen van belastingplichtigen en dus gevolgen kan hebben voor eventuele andere toeslagen. Hoe een en ander financieel voor een individu zal uitpakken is nu nog niet te zeggen. Wel is duidelijk dat het kabinet aan het bezuinigen is, en dat geld moet ergens vandaan komen. Bekijk daarom bij uw belastingaangifte voor 2008 nog eens goed welke posten u kunt aftrekken.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.