De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Lang niet altijd is duidelijk of werkzaamheden worden verricht door een zelfstandige ondernemer of dat sprake is van een dienstverband. Met als gevolg onduidelijkheid over het inhouden en afdragen van loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Zowel opdrachtgever, als opdrachtnemer (freelancer, ZZP-er, artiest, beroepssporter, interim-manager, firmant etc.) kunnen zekerheid verkrijgen met een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).

U kunt het formulier en de brochure over de VAR aanvragen bij de belastingdienst. Het ingevulde formulier stuurt u naar de belastingdienst te Winterswijk.

Opdrachtnemers die verschillende werkzaamheden uitvoeren, moeten meer VAR’s aanvragen! Binnen acht weken ontvangt de opdrachtnemer een Verklaring Arbeidsrelatie.
Dit kan zijn:

  • VAR-loon: opdrachtnemer wordt beschouwd als werknemer;
  • VAR-WUO (winst uit onderneming): opdrachtnemer wordt beschouwd als ondernemer;
  • VAR-ROW (resultaat uit overige werk-zaamheden): opdrachtnemer is zelfstandige maar heeft niet de fiscale status van
    ondernemer. De opdrachtgever moet beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking;
  • VAR-inkomsten voor rekening en risico van de (besloten) vennootschap: opdrachtnemer is directeur-grootaandeelhouder (DGA).

De gevolgen voor de opdrachtnemer en voor de opdrachtgever liggen bij elk van de genoemde soort verklaring vast. Zo worden bij de VAR-WUO geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen op de beloning van de opdrachtnemer ingehouden. Deze kan dan ook geen aanspraak maken op een uitkering (WW,WAO).

De opdrachtgever draagt geen loonheffing en premies af mits aan drie voorwaarden is voldaan:

  • De identiteit van de opdrachtnemer is vastgesteld en een kopie wordt bewaard bij de kopie-VAR;
  • De werkzaamheden vinden plaats binnen de geldigheidstermijn van de VAR;
  • De door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden stemmen overeen met de werkzaamheden waarvoor de VAR is aangevraagd.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.