Geld besparen op je belastingen

Er komen dit jaar nieuwe manieren bij om op de belastingbrief geld uit te sparen. ,,Het klopt dat er daardoor weer wat vakjes zijn bijgekomen'', erkent Reynders. ,,Maar ik heb nog niemand horen klagen dat hij minder moet betalen.''
  1. De belastingvermindering voor energiebesparende investeringen in huis wordt uitgebreid. Wie bijvoorbeeld een stookketel laat vervangen, een warmteregeling op de centrale verwarming laat plaatsen of een energieaudit vraagt, mag 40 procent van de waarde inbrengen op zijn belastingbrief, met een maximum van 620 euro voor nieuwe woningen en 750 euro voor de andere.
  2. Pendelaars die niet met de auto rijden, mogen 0,15 euro per kilometer als kosten voor woon-werkverkeer in rekening brengen, ook al leggen ze meer dan 100 kilometer per dag af heen en terug. De grens van 100 kilometer wordt opgetrokken naar 150 kilometer, zodat ook pendelaars die verderaf wonen, ervan genieten.
  3. De aftrek van de kosten voor kinderopvang wordt uitgebreid naar kinderen van drie tot twaalf jaar. Ook buitenschoolse activiteiten en vakantiekampen komen in aanmerking. De aftrek is beperkt tot 11,2 euro per dag.
  4. De belastingvrije som ten voordele van gezinnen bij wie een bejaard familielid inwoont, wordt verhoogd tot 2.450 euro. Het opgevangen familielid mag in 2005 niet meer dan 2.540 euro aan inkomsten hebben gehad.
  5. Het maximumbedrag voor pensioensparen is opgetrokken van 610 euro naar 780 euro.
  6. De aftrek voor leningen die vanaf 2005 worden aangegaan voor de eigen en enige woning, is vereenvoudigd. De aftrek bedraagt 1.870 euro per ontlener. Daar komt in de eerste tien jaar nog eens 620 euro bovenop, plus 60 euro als de belastingplichtige minstens drie kinderen ten laste heeft.
  7. De fiscale vrijstelling voor vrijwilligers van de brandweer en de civiele bescherming wordt opgetrokken tot 3.540 euro.
  8. De belastingverminderingen voor brugpensioenen worden opnieuw per belastingplichtige berekend.
  9. Toeslagen voor overwerk worden minder belast. De vermindering bedraagt 24,75 procent van het bedrag dat als basis diende voor de berekening van de overwerktoeslag.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.