Welke gemeentelijke belastingen zijn er?

De hoogte van gemeentelijke belastingen wordt door de gemeenteraad vastgesteld en is per gemeente verschillend. Voor een deel hangt dit af van het voorzieningsniveau van de gemeente. Voor de OZB geldt dat de maximale stijging twee procent mag zijn ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor de andere gemeentelijke belastingen is er geen maximale stijging vastgesteld.

De meest voorkomende gemeentelijke belastingen zijn:

 • onroerendezaakbelasting (OZB)
 • Belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten
 • Baatbelasting
 • Forensenbelasting
 • Toeristenbelasting
 • Parkeerbelastingen
 • Hondenbelasting
 • Reclamebelasting
 • Precariobelasting
 • Rioolrechten
 • Reinigingsheffingen
 • Leges

Gemeentelijke belastingen worden geheven op basis van de Gemeentewet.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.