Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer

Een introductie


Wat is debiteurenbeheer?
• debiteurenbeheer wordt ook wel omschreven als:
• credit management
• het beheren van de inkomende geldstroom
• incasseren openstaande vorderingen
• het is geen crediteurenbeheer
• crediteuren beheren de uitgaande geldstroom
• debiteurenbeheer is een verzamelnaam voor een aantal activiteiten, die binnen de boekhouding plaatsvinden.

• maar debiteurenbeheer strekt zich ook uit buiten de boekhouding

• denk aan, verkoop, marketing, beleid en communicatie.

Hoezo verkoop

• verkeerde item ingetikt, rode i.p.v. groene pennen

• andere betalingstermijnen afspreken

• levering op een later tijdstip i.p.v. gelijk geleverd

Hoezo marketing, beleid en communicatie

• niet van tevoren besproken kortingen

• nieuwe acties

• afwijkend beleid

• gewoon niet doorgeven van….

Welke debiteuren activiteiten zijn er?

Het boeken van kas, bank en giro vindt binnen de boekhouding plaats, maar hoeft niet per se een debiteuren aangelegenheid te zijn.

Denk aan centrale of externe boekingen via bijvoorbeeld een shared service centre.

• boeken:
het boeken, vanuit kas bank en giro, van openstaande facturen is een secure aangelegenheid, omdat er:
• uitzoeken deelbetalingen
• klachten behandelen en
• kortingen na de betalingen naar voren laten komen.
Andere debiteuren activiteiten

• kortingen boeken:
korting voor het versneld betalen van facturen is veelal tijdsafhankelijk.

• 2% korting voor betaling binnen 8 of 14 dagen, terwijl 30 dagen zonder korting is.

Vervolg debiteuren activiteiten
• aanmanen, te splitsen in:

• schriftelijke aanmanen

• telefonisch incasseren

• limietbepaling:
nieuwe klanten worden door sales aangebracht en moeten worden voorzien van een limiet.

• kredietbepaling:
het is soms van belang dat in bepaalde branches klanten op krediet kunnen afnemen.

Levering op krediet

Levering op krediet


Levering onder vooruitbetaling

Levering onder vooruitbetaling

Debiteurenbeleid
Handelen binnen de kaders die in overleg met de directie zijn neergelegd.

Debiteuren risico’s:
• tijd: uitstel van betaling > betalingsregeling
• niet willen/kunnen betalen > wanbetaling
• faillissement (overmacht)
• klant is niet bekend bij de kvk
• verdwenen met onbekende bestemming
• uiteen gaan van vennoten (vof)

Klachtenregistratie
Het registreren van de binnenkomende klachten, welke veelal factuur gerelateerd zijn, en het volgen van de klacht tot en met de afhandeling ervan.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.