Consolidatie opgave 5

Consolidatie opgave 5

Moeder BV bezit 70% van de aandelen van Dochter BV.
De balans per 31 december 2008 van Moeder BV is als volgt:

Consolidatie opgave 5

 

Toelichtingen:

Moeder BV bepaald de verkoopprijs van de diverse producten door haar kostprijs te verhogen met 25% brutowinstopslag. Moeder BV verkoopt haar producten uitsluitend aan Dochter BV.

Dochter BV bepaald de verkoopprijs van de diverse producten door haar kostprijs te verhogen met 50% brutowinstopslag. Dochter BV verkoopt alleen producten die bij Moeder BV vandaan komen.

De winst van beide BV's wordt volledig gereserveerd en men past de vermogensmutatiemethode toe.

Vraag 1: Stel het werkblad voor de balansconsolidatie per 31 december 2008 samen.
Vraag 2: Stel het werkblad voor de consolidatie van de resultatenrekening over 2008 samen.

Consolidatie opgave 5

Consolidatie opgave 5

Consolidatie opgave 5

Consolidatie opgave 5

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.