Nieuwe accountantsverklaring per 31 december 2006

De accountantsverklaring bij de jaarrekening ziet er sinds 31 december 2006 anders uit. De nieuwe verklaring geeft duidelijker weer wat de verantwoordelijkheden en de werkzaamheden van de accountant zijn.

Deze verandering is in lijn met de internationale wijzigingen in de ‘International Standards on Auditing (ISA)’.

Onderstaand treft u de voornaamste wijzigingen in de accountantsverklaring aan. In dit kader is er ook een factsheet beschikbaar waarin nader op de wijzigingen wordt ingegaan en wordt beschreven welke praktische gevolgen deze hebben voor de afstemming met uw accountant bij de afwikkeling van uw jaarrekening 2006.

Ten opzichte van de huidige accountantsverklaring zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

De adressering aan de opdrachtgever.
De verantwoordelijkheden van het management en van de accountant komen explicieter aan de orde.
Expliciete verwijzing naar de verantwoordelijkheid inzake fraude.
Verwijzing naar Nederlands recht.
Opinie over de getrouwheid van vermogen en resultaat en het verschil met de opinie over andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.