Omgaan met emoties

Mensen die zich laten leiden door emoties zijn vaak niet even rationeel.

Het is daarom moeilijk leiding te geven aan die medewerkers, omdat je ze moeilijker in kan schatten dan medewerkers die zich niet laten leiden door emoties.

  • Neem deze medewerker apart om te vragen of hij wil erover wil praten.
  • Geef hem de tijd om zijn verhaal te doen.
  • Blijf de medewerker aankijken tijdens het gesprek en laat blijken dat u echt luistert.
  • Houdt een oogje op de medewerker tijdens zijn werkzaamheden, let voornamelijk op de non-verbale communicatie. 
  • Geef aan dat de medewerker ten alle tijde een beroep op je kan doen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.