Vrijstellingen

In een aantal gevallen is het leveren van goederen of het verlenen van diensten vrijgesteld van BTW. Over deze prestaties mag u geen BTW in rekening brengen aan uw afnemer en hoeft u geen BTW af te dragen. Berekent u wel BTW, dan moet u die BTW afdragen aan de Belastingdienst.

De vrijgestelde leveringen en diensten vallen in de volgende categorieën:

 • Onroerende zaken;
 • Gezondheid;
 • Geld en verzekeringen;
 • Cultuur, media, onderwijs, maatschappij;
 • Vrijstelling voor kansspelen;
 • Diensten door de TPG Post;
 • Diensten en leveringen door bepaalde organisaties, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties;
 • Samenwerkingsverbanden in de sociale sfeer;
 • Fondswervende activiteiten;
 • Levering van roerende bedrijfsmiddelen door (gedeeltelijk) vrijgestelde ondernemers;

Administratie en aftrek voorbelasting bij vrijstellingen
Een belangrijk gevolg van de vrijstellingen is dat u de BTW op inkopen, kosten en investeringen voor vrijgestelde prestaties niet als voorbelasting mag aftrekken. Uitzondering: er is wel recht op aftrek van voorbelasting voor leveringen en diensten op het gebied van betaalmiddelen, waardepapieren, geldverkeer en verzekeringen:

 • Als deze prestaties worden verricht aan afnemers die buiten de EU wonen of zijn gevestigd; of 
 • Als deze prestaties rechtstreeks betrekking hebben op goederen die zijn bestemd om te worden uitgevoerd uit de EU.

Als u vrijgestelde prestaties verricht, moet u een administratie voeren waarin de gegevens die nodig zijn voor de toepassing van de vrijstelling, op duidelijke en overzichtelijke wijze zijn vermeld. Daarom is belangrijk dat u alle onderliggende stukken bewaart waaruit kan blijken dat uw prestaties vrijgesteld zijn, bijvoorbeeld een duidelijke beschrijving van de vrijgestelde diensten die u heeft verricht.

Verricht u deels vrijgestelde en deels niet-vrijgestelde prestaties, dan bent u voor de niet-vrijgestelde prestaties verplicht een BTW-administratie te voeren.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.