Arbeidsongeschikt door sporten kan werknemer geld kosten

Op 27 juni 2006 heeft het Gerechtshof Arnhem een uitspraak gedaan die veel stof heeft doen opwaaien. Het ging in deze zaak om een werknemer die door het uitoefenen van zijn sport, zaalvoetbal, voor zijn werk meerdere malen arbeidsongeschikt was geraakt. De werkgever van deze man had hem er al met enige regelmaat op gewezen dat als de man door het zaalvoetbal arbeidsongeschikt zou blijven raken, dit voor de werknemer financiële gevolgen zou hebben. De werkgever heeft aangegeven dan het loon niet meer te willen betalen. Een werkgever is wettelijk verplicht om bij ziekte/arbeidsongeschiktheid van een werknemer 70% van het salaris, met een maximum van 70% van het uitkeringsdagloon, gedurende een periode van 104 weken door te betalen. In veel CAO’s en individuele arbeidsovereenkomsten is opgenomen dat de werkgever zich gedurende een bepaalde periode ( meestal één jaar) verplicht om 100% van het loon door te betalen.

Zo ook in deze situatie. De werkgever meende echter dat de werknemer door te kiezen voor een blessuregevoelige sport als zaalvoetbal zelf verantwoordelijk moet worden gehouden voor zijn arbeidsongeschiktheid. Bovendien had de werkgever vanwege het herhaaldelijk ziekteverzuim de werknemer verzocht om een minder blessuregevoelige sport.

De werkgever wilde in het geheel geen loon meer doorbetalen. De rechter besliste dat de werkgever alleen als de werknemer door opzet arbeidsongeschikt wordt door het sporten, niet hoeft te voldoen aan de wettelijke loondoorbetalingsverplichting. De rechter oordeelde dat geen sprake was van opzet. Voor wat betreft de niet wettelijke aanvulling op het loon oordeelde de rechter dat gekeken moet worden of de werknemer verweten kan worden dat hij arbeidsongeschikt is geraakt. In deze situatie was dat het geval en hoefde de werkgever het loon niet aan te vullen.
Werknemers die regelmatig arbeidsongeschikt raken door een blessuregevoelige sport lopen met deze uitspraak het risico dat de werkgever sneller zal besluiten om, indien de werknemer dezelfde sport blijft beoefenen, het loon niet meer aan te vullen tot 100%

Bron: Gerechtshof Arnhem 27 juni 2006, nr 2005/787, LJN: AY5993

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.