Investeer in jezelf

Kredietcrisis en recessie bepalen op dit moment de publieke opinie. Heel Nederland maakt zich zorgen over zijn eigen toekomst. De schrik van massale ontslagen zit er goed in. Het aantal aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen neemt sinds lange tijd weer toe. En op hetzelfde moment zijn de bedrijven op zoek naar hoogopgeleide, getalenteerde financieel specialisten.

 Juist op dit moment zijn er veel kansen voor high potentials. Er is immers sprake van een structureel tekort aan hoogopgeleide financieel specialisten op de arbeidsmarkt. Dit komt niet alleen door de toenemende vergrijzing en de komende uitstroom van de baby boomers. Ook de verschuiving van de kenniseconomie draagt daaraan bij, waardoor opleidingen, specialisaties en competenties steeds belangrijker worden.
Iedere onderneming heeft stuurinformatie nodig en zal zich naar aandeelhouders moeten verantwoorden. Dat vraagt om inzicht en cijfers. Ondernemingen moeten voldoen aan steeds strenger wordende eisen die gesteld worden vanuit wet- en regelgeving en raken in toenemen mate geconfronteerd met allerlei compliance richtlijnen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.