Nieuwe richtlijnen Permanente Educatie Register Accountants per 1 januari 2007

Tot 31 december hadden de voorschriften voor het behalen en registreren van PE (Permanente Educatie) punten van het NIVRA alleen betrekking op de openbaar (controlerend) accountant. Vanaf 1 januari 2007 gelden nieuwe voorschriften, voor register accountants in business (verrichten betaald werk binnen hun vakgebied) luiden deze als volgt: Registeraccountants in business: minimaal 120 PE punten per 3 jaar waarvan de helft door zelfstudie en training on the job
Voor registeraccountants in business (niet werkzaam als openbaar accountant, intern accountant of overheidsaccountant) betekent de aanpassing dat zij met ingang van 1 januari 2007 PE-plichtig zijn. Zij moeten in drie jaar tenminste 120 PE-punten behalen, per jaar minimaal 20. De helft van de PE-punten (60 punten per drie jaar) kunnen worden behaald via zelfstudie en training-on-the-job-activiteiten. Van de overige 60 dient minimaal 30 te worden behaald door het volgen (of geven!) van cursussen, opleidingen, seminars etc. of het publiceren van artikelen op zijn vakgebied in vakbladen. WR propageert het geven van workshops door RA’s en het ontwikkelen daarvan. Ook de voorbereidingstijd geldt als PE punten.

Registratie op NIVRA site
De PE-punten moeten worden geregistreerd (registratieverplichting). De verplichting tot het volgen van onderwijsactiviteiten bij door het NIVRA erkende onderwijsinstellingen geldt alleen voor openbaar accountants.
Bij Zelfstudie en training on the job geldt één uur als één PE-punt. Deze activiteiten moeten ook worden geregistreerd. Het registreren van PE-punten kan op de site van het NIVRA in het leden deel. Hiervoor is een inlogcode vereist die bij het NIVRA aangevraagd kan worden.

Deelnamebewijzen/certificaten van cursussen e.d. dienen ook minimaal zeven jaar bewaard te worden.

Opleiding gerelateerd aan vakgebied waarin de RA Werkzaam is.
Het is van belang dat PE-activiteiten worden gevolgd die binnen het vakgebied liggen waarin de registeraccountant werkzaam is; ook als dit buiten het vakgebied van de accountancy ligt. Het accent ligt dus op onderwerpen die van belang zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening. Het optreden als docent, cursusleider of cursusontwikkelaar valt ook onder het tijd besteden aan permanente educatie.

Verplicht cursusonderwerp voor alle Register Accountants
Voor 2007 is er een verplicht onderwerp waarvoor alle accountants een cursus moeten volgen: Verordening Gedragscode (5 PE-punten)
Alle leden met een PE-verplichting zijn in 2007 verplicht deze cursus met een netto cursustijd van vijf uur te volgen. Gelet op de omvang en variëteit van de doelgroep kunnen er vier varianten worden ontwikkeld, waarin de inhoud en casuïstiek is aangepast aan de specifieke doelgroep.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.