wat te doen in geval van een deurwaarder

Als er een deurwaarder is langsgekomen moet u altijd reageren. Onderzoek eerst of de deurwaarder optreedt als deurwaarder of als incassobureau. Iedereen in Nederland kan een incassobureau beginnen. Een incassobureau mag geen dwangmiddelen toepassen of beslag leggen. Een deurwaarder is een beschermd beroep, is door de Kroon benoemd en is wettelijk aangesloten bij de Koninklijke beroepsorganisatie van deurwaarders. Om beslag te kunnen leggen moet de zaak eerst voor de rechter zijn geweest. Als het een echte deurwaarder is, dan betekent dit dat er een uitspraak van een gerechtelijke instantie of een dagvaarding ligt. Vraag bij de deurwaarder naar een kopie van het vonnis en zoek vervolgens juridische hulp. U moet iets hebben ondernomen binnen vier weken nadat de deurwaarder is langsgekomen als het om een verstekvonnis gaat.

Een verstekvonnis is uitgesproken omdat u niet bij de procedure bent verschenen. Ga na hoe dat komt. Wellicht is de dagvaarding naar een verkeerd adres gestuurd. Het is uw verantwoordelijkheid dat u met het juiste adres ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en de Gemeentelijke Basis Administratie. Bespreek met uw advocaat of u in hoger beroep zult gaan.

Soms bent u inderdaad te laat met betalen maar is de schuld enorm opgelopen door allerlei bijkomende kosten. Als deze bijkomende kosten absurd hoog zijn, kunt u overwegen de zaak toch voor de rechter te laten komen. Als u bijvoorbeeld € 100 had moeten betalen en een maand later krijgt u een rekening van € 1500 dan kunt u ervoor kiezen alleen de € 100 te betalen. (lees de betalingsvoorwaarden van het bedrijf nog eens na) Als men uw zaak naar de rechter brengt zal een rechter soms van oordeel zijn dat de bijkomende kosten niet in verhouding zijn. Helaas bestaan er geen wettelijke maximale bedragen die in rekening gebracht mogen worden door een incassobureau of een deurwaarder van een incassobureau.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.