Werkbare dagen

Werkbare dagen

Bij het maken van diverse overzichten en vergelijkingen is het nuttig uit te gaan van de werkbare dagen.
Denk hierbij aan vergelijking begroting met werkelijkheid, liquiditeitsbegroting, enz..

Stel: voor 2007 zijn de volgende ATV- / snipperdagen met de ondernemingsraad vastgelegd:
- Goede Vrijdag ATV dag
- Dag na hemelvaart ATV dag
- Zomervakantie in de weken 30 tm 32.
- Kerstvakantie week 52.
- Oudejaarsdag: ATV.

Werkbare dagen

Ook voor bepaling van de maximaal mogelijke productieve uren voor de tarieven is de berekening van belang. Echter moet dan ook rekening gehouden te worden met het gemiddelde ziekteverzuim, overige verlof / snipperen en dergelijke.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.