10 tips voor een zorgeloze oude dag

Het ziet ernaar uit dat we in de toekomst veel meer zelf moeten doen om van een onbezorgde oudedag te kunnen genieten. Lees daarom onderstaand onze tips.

Denk op tijd aan uw pensioen
De meeste mensen gaan nadenken over hun pensioen als het eigenlijk al te laat is. Spaar liever niet voor een gloednieuwe auto, maar begin zo vroeg mogelijk met het reserveren van geld voor uw oude dag. Er zijn veel verschillende mogelijkheden, van sparen of verantwoord beleggen tot en met het afsluiten van een polis.

Laat berekenen waar u recht op heeft
Uw oudedagsvoorziening bestaat in principe uit AOW, pensioen en eventueel een lijfrente-uitkering. Maak een totaaloverzicht van de financiele situatie na uw pensionering, of laat dit maken door uw financieel adviseur. Vergeet niet dat uw vermogen ook een bron van inkomen kan zijn. 

Bewaar uw overzichten zorgvuldig
Werknemers die tijdens hun leven van werkgever veranderen, hebben recht op pensioen van verschillende pensioenfondsen/verzekeraars. Als het goed is, krijgt u overzichten van opgebouwde pensioenrechten. Bewaar ze goed, dan weet u waar u uw pensioen kunt halen. Gaat u verhuizen? Geef het nieuwe adres dan door aan alle pensioenuitvoerders. Hetzelfde geldt voor lijfrentepolissen.

Profiteer van fiscale voordelen
Mogelijk heeft u een pensioentekort (jaar- en reserveringsruimte) dat u fiscaal vriendelijk mag aanvullen door een koopsom- of lijfrentepolis. Wij adviseren u deze oplossing alleen wanneer de uitkeringen straks tegen een lager tarief zullen worden belast, dan het belastingtarief waartegen u de premies nu in aftrek brengt.

Pas nu uw lijfrentepolissen aan
Dit jaar kunt u nog aangeven of uw lijfrente gebruikt mag worden voor een overbruggingslijfrente. Zo’n overbruggingslijfrente is een tijdelijke lijfrente tot uw 65e jaar of een andere pensioendatum. Na 31 december 2005 is het niet meer mogelijk zo’n polis af te sluiten. De opgebouwde waarde tot en met deze datum mag u gebruiken voor een uitkering voor uw 65e jaar.

Maak een financieel plan
Eerder stoppen met werken, uw werknemerspensioen, uw extra pensioen, fiscale optimale lijfrenteplanning. Hoe zit dat bij u? Uw oude dag is pas goed geregeld als 
U weet hoeveel oudedagsvoorziening u ongeveer zult opbouwen en als u heeft vastgesteld hoeveel geld u nodig heeft om van te kunnen leven. 

Houd geen rekening met AOW
Wie zegt u dat u over 15 of 20 jaar nog AOW krijgt? Tegen die tijd is de bevolking vergrijsd en worden premies verhoogd of uitkeringen verlaagd. Of moet u doorwerken tot uw 70e voordat u recht heeft op AOW…… Hoe dan ook, reken niet al te zeer op het staatspensioen in zijn huidige vorm.

……. en ook niet met VUT- en prepensioenregelingen
De VUT en prepensioenregelingen zullen langzaam maar zeker verdwijnen. Vanaf 1 januari 2006 kunt u niet meer fiscaal voordelig opbouwen voor het prepensioen en worden werkgevers geconfronteerd met extra heffingen over VUT-achtige voorzieningen. Kortom: op termijn zullen deze voorzieningen helemaal verdwijnen. Wilt u toch eerder stoppen met werken? Bouw dan zelf vermogen op, en begin op tijd.

Bepaal uw eigen risicoprofiel
Hoeveel beleggingsrisico kunt en wilt u dragen? U kunt de waarde van uw koopsom- of lijfrentepolis beleggen, maar u kunt ook kiezen voor een gegarandeerde uitkering. Beperk het risico als het gaat om uw boterham, neem eventueel wat meer risico voor het beleg. Op deze risico’s kan worden ingespeeld door het pensioen deels bij een verzekeraar onder te brengen en/of een verzekering af te sluiten voor het risico op arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Stel regelmatig uw financieel plan bij

Een toekomstscenario komt lang niet altijd overeen met de werkelijkheid. Soms is uw inkomen meer gestegen dan u ooit voor mogelijk hield, maar u kunt ook tussentijds uw baan verliezen. Hoe dan ook, het is verstandig in ieder geval elke 3 tot 5 jaar uw oorspronkelijke plan bij te stellen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.