Aanvullend pensioen

Nederland kent een ouderdomspensioen met drie pijlers: AOW, werkgeverspensioen en eigen pensioenvoorzieningen. De term aanvullend pensioen wordt gebruikt voor die laatste pijler. Je kan zelf pensioen opbouwen door te sparen, beleggen, een levensverzekering af te sluiten, door te investeren in een verbouwing of door overwaarde op te bouwen in je eigen woning.  Voorwaarde in dit laatste geval is wel dat je het huis voor je pensioen verkoopt of dan een fiscaal onvriendelijke hypotheek sluit.

Advies
Waarom geeft pensioenprofiel alleen algemeen advies? Iedereen is uniek. Dat is een cliché, maar het is ook waar. Honderden omstandigheden hebben invloed op je pensioenopbouw. Denk aan leeftijd, inkomen en inkomenshistorie, gezinsopbouw mogelijkheden en wensen. De belangrijkste is echter hoe de (collectieve) pensioenregeling via de werkgever in elkaar steekt. Omdat er veel verschillende regelingen zijn, kijken onze adviseurs graag naar de pensioenregeling voor ze een product op maat zoeken.


Wet Financiële Dienstverlening
Ook de Wet op de financiële dienstverlening beschouwt pensioenen als een ingewikkeld product. Bij ingewikkelde producten wijst de wet op de verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener om consumenten advies te geven via goed opgeleide adviseurs. Wij nemen de Wet en onze klanten serieus en hebben daarom besloten op deze website informatie aan te bieden en de bezoeker de mogelijkheid te geven te zien welke aandachtspunten er zijn in zijn of haar pensioen. Zodat je als gelijkwaardige gesprekspartner met de adviseur kan praten. Maar we vinden advies belangrijk. En in het belang van onze klanten zowel als onszelf.


Echtscheiding
De Wet Verevening Pensioenrechten bepaalt dat een partner die geen pensioen opgebouwd heeft, na het verbreken van een duurzame relatie (huwelijk of samenwonen met een samenlevingscontract) onder bepaalde voorwaarden aanspraak kan maken op een deel van de pensioenrechten van een partner die tijdens de relatie het meeste pensioen heeft opgebouwd.
Dit geldt voor de pensioenrechten die gedurende de relatie zijn opgebouwd en voor scheidingen die zijn ingeschreven na 1 mei 1995. Als de scheiding binnen twee jaar bij het pensioenfonds gemeld wordt, dan zal op verzoek de uitkering bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de verzekerde direct van het pensioenfonds naar beide partners gaan.
Voor scheidingen van voor 1 mei 1995 geldt dat in het echtscheidingsconvenant moet zijn vastgelegd hoe het pensioen verdeeld is.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.