Levensloopregeling

Wijzigingen per 1 januari 2009
Levensloopregeling
Op 1 januari 2006 wordt de levensloopregeling ingevoerd. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals zorgverlof, sabbatical, ouderschapsverlof en educatief verlof. Werknemers mogen het spaarsaldo ook gebruiken om eerder met pensioen te gaan.
De huidige verlofspaarregeling mag worden omgezet in de levensloopregeling. Een werknemer kan ook sparen bij een beheerder van een beleggingsinstelling. In 2006 kan een werknemer ook nog beslissen dat hij wil deelnemen aan de levensloopregeling, ook al heeft hij in 2006 al gespaard in de spaarloonregeling. De werknemer moet het gespaarde bedrag dan wel eerst naar de werkgever laten terugboeken vóór 1 juli 2006 en als loon door de werkgever laten uitbetalen.
Een werknemer kan de werkgever verzoeken om per kalenderjaar een bedrag van maximaal 12% van zijn loon in te houden. Dit bedrag wordt over gemaakt op een geblokkeerde levenslooprekening van de werknemer.
Als het spaarsaldo aan het begin van het kalenderjaar 210% of meer is van het jaarloon over het voorgaande kalenderjaar, mag een werknemer dat jaar niet langer sparen in zijn levensloopregeling. Het spaarsaldo kan overigens door behaalde rendementen daarna verder boven de 210% uitstijgen. Heeft een werknemer het voorgaande kalenderjaar niet het hele jaar bij u gewerkt, dan mag u het loon herleiden naar jaarloon. Aanspraken die een werknemer nog heeft in een levensloop- of verlofspaarregeling bij voormalige werkgevers, tellen mee bij de bepaling of het maximum van 210% is bereikt.
Is een werknemer op 31 december 2005, 51 jaar of ouder maar nog geen 56 jaar, dan geldt er een speciale regeling. Deze werknemers mogen dan meer sparen dan 12% van het brutoloon. Hierdoor kan in een kortere periode toch een behoorlijk levenslooptegoed worden opgebouwd.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.