Loon en salariswijzigingen per 1 januari 2009

Loon en salariswijzigingen per 1 januari 2009 Verhoging minimumlonen
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2009 met 1,81 procent, vergeleken met 1 juli 2008.

Het volledige overzicht is onder het hoofdstuk “loon” te vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid : http://home.szw.nl/index.cfm?rubriek_id=391816&hoofdmenu_item_id=13824

Wijzigingen in bijtelling auto van de zaak

Per 1 januari 2009 komt er een nieuwe categorie voor bijtelling bij: 20% bijtelling voor zuinige auto’s. Daarmee zijn er per 1 januari 2009 drie tarieven voor bijtelling: 14% voor zéér zuinige auto’s , 20% voor zuinige auto’s en 25% voor alle andere auto’s.

Premie Zorgverzekeringswet omlaag

De Zvw-premie gaat zowaar weer wat omlaag. Het hoge tarief gaat van 7,2 naar 6,9%. Scheelt toch weer in de personeelskosten.

Het lage tarief (met name van toepassing bij inkomsten uit vroegere arbeid) gaat van 5,1 naar 4,8%. Vanaf 2008 is het lage tarief ook van toepassing op het loon van directeuren-grootaandeelhouders.
Voor dit tarief geldt geen verplichting tot vergoeding door werkgever/ inhoudingsplichtige.

Werknemer verlost van WW-premie

In 2009 wordt de WW-premie voor werknemers teruggebracht naar nul procent. Een werknemer zal daardoor netto meer overhouden vanaf januari 2009.

Wat er met het werkgeversdeel van de WW-premie gaat gebeuren, is nog niet definitief bekend.Directeuren-grootaandeelhouders blijven onder de loonheffing

De voorgenomen overheveling van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) naar de inkomstenbelasting is definitief van de baan. Alle DGA’s blijven nu onder de loonheffingen.

Vergoeding (bijzondere) ziektekosten

De onbelaste vergoeding van (bijzondere) ziektekosten aan werknemers komt per 1 januari 2009 te vervallen. Een werkgever kan in 2009 dus niet langer bijzondere ziektekosten onbelast vergoeden aan werknemers. Vergoeden mag wel; alleen dan wel belast!Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.