Nieuwe regeling vaste reiskostenvergoeding

Aan werknemers met een vaste arbeidsplaats mag u een vaste onbelaste reiskostenvergoeding geven. Vanaf 1 januari 2007 is deze regeling verruimd.

Bij het vaststellen van de vaste reiskostenvergoeding gelden de volgende uitgangspunten:

  • U mag uitgaan van een maximale vergoeding van € 0,19 per kilometer (zowel héén als terug).
  • U mag uitgaan van 214 reisdagen per kalenderjaar. Bij dit aantal is al rekening gehouden met dagen waarop niet wordt gereisd ten gevolge van bijvoorbeeld vakantie en ziekte.
  • De werknemer reist op minstens 70% van de werkdagen (= 150 dagen) naar de vaste arbeidsplaats.

De regeling moet u naar evenredigheid toepassen of aanpassen indien:

  • Uw werknemer op minder dan vijf dagen per week werkt.
  • De dienstbetrekking begint of eindigt in de loop van het kalenderjaar.
  • De reisafstand wijzigt.

Voorbeeld vaststellen vaste reiskostenvergoeding:

Uw werknemer werkt in 2007 op 4 dagen per week. De enkele reisafstand van de woning naar de vaste arbeidsplaats is 80 kilometer. De onbelaste reiskostenvergoeding is maximaal:

171 dagen (4/5 x 214) x 160 kilometer (2 x 80) x € 0,19 = € 5.198,40.

Per maand mag u een maximale onbelaste reiskostenvergoeding betalen van € 433,20. Hiervoor moet deze werknemer wel op minstens 120 dagen (4/5 x 150) reizen.

Let op!
De in 2006 nog van toepassing zijnde grens van 75 kilometer voor de enkele reisafstand is in 2007 vervallen!

Eindheffing OV-jaarkaart per 1 januari 2007 vervallen

Als u in 2006 aan uw werknemer een OV-jaarkaart voor het Nederlands openbaar vervoer vergoedde of verstrekte, moest u eindheffing toepassen over een normbedrag van € 54 (bij tweede klas) of € 84 (bij eerste klas). Vanaf 1 januari 2007 zijn de normbedragen en de eindheffing komen te vervallen. Als voorwaarde voor vrijstelling geldt dat de OV-jaarkaart moet worden gebruikt voor woon-werkverkeer of voor dienstreizen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.