Privégebruik auto van de zaak

Wijzigingen per 1 januari 2009

Vanaf 1 januari 2006 behoort de bijtelling voor het privé-gebruik van een auto van de zaak tot het loon. Dit betekent dat u over een bijtelling privé-gebruik auto loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw moet inhouden. De bijtelling privé-gebruik is geen loon voor de werknemersverzekeringen.
De bijtelling voor privé-gebruik is de waarde van het privé-gebruik van een ter beschikking gestelde personen- of bestelauto, verminderd met de eigen bijdrage van uw werknemer voor het privé-gebruik. De waarde van het privé-gebruik is een forfaitair percentage van de catalogusprijs van de auto, inclusief BPM en omzetbelasting. Voor het jaar 2009 is dat 25%, 20 % of 14%. De bijtelling geldt per kalenderjaar en wordt bepaald naar gelang de auto zuinig is.

Verklaring geen privé-gebruik van de Belastingdienst
Als uw werknemer de auto niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden gaat gebruiken, kan hij een verklaring aanvragen bij de Belastingdienst. Hij geeft u hiervan een afschrift. Met deze verklaring kunt u de bijtelling achterwege laten. U hoeft dan zelf verder niets te bewijzen.
De Belastingdienst kan bij uw werknemer controleren of de verklaring terecht is afgegeven. Als blijkt dat de verklaring ten onrechte is afgegeven, legt de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw op aan uw werknemer. U bent niet verplicht om de nageheven inkomensafhankelijke bijdrage Zvw aan uw werknemer te vergoeden. Als u wist dat de verklaring ten onrechte was aangevraagd, wordt de naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw aan u opgelegd.
De verklaring die u van uw werknemer ontvangt, kan door de Belastingdienst worden ingetrokken. Vanaf dat moment moet u de bijtelling voor het privé-gebruik op de normale manier tot het loon rekenen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.