Proeftijd feiten voor salarisadministrateurs

Het is gebruikelijk om bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst een proeftijd af te spreken. Binnen die proeftijd kunnen beide partijen, zonder opzegtermijn en zonder ontslagvergunning, het dienstverband verbreken. Als de werknemer daarom vraagt, dan is de werkgever verplicht de reden van de opzegging schriftelijk mee te delen. Andersom geldt hetzelfde. Het schriftelijk overeenkomen van de proeftijd is verplicht.

Duur proeftijd
Voor beide partijen is de periode waarvoor de proeftijd wordt aangegaan gelijk. De lengte van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst en heeft een maximum van twee maanden.

Arbeidsovereenkomst Maximale lengte proeftijd
Voor objectief bepaalbare duur (geen kalenderdatum) 1 maand
Korter dan twee jaar 1 maand
Langer dan twee jaar 2 maanden
Onbepaalde tijd 2 maanden
 
Het is mogelijk om de duur van de proeftijd uitsluitend bij CAO te verlengen als het korter dan twee jaar betreft tot maximaal twee maanden. Bij arbeidsovereenkomsten van twee jaar of langer is het niet mogelijk om de duur van twee maanden te verlengen. Ook niet in bij CAO. Ook als de werknemer gedurende zijn proeftijd ziek wordt, blijft de duur van twee maanden gelden.

Zodra de arbeidsovereenkomst afloopt en er opnieuw een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan tussen werknemer en werkgever, kan er niet opnieuw een proeftijd worden opgenomen. Als het om heel ander werk gaat dan is dit wel mogelijk.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.