Salarisadministratie bij loonbeslag

Veel werknemers kampen met financiële problemen. De geldproblemen worden voor u meestal pas zichtbaar als er loonbeslag wordt gelegd op het loon van de werknemer. Bent u verplicht hier aan mee te werken? Vijf vragen over het loonbeslag. Wat is loonbeslag?
In geval van loonbeslag wordt door een schuldeiser op het salaris van de werknemer (de schuldenaar) beslag gelegd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer niet langer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Hoe wordt loonbeslag gelegd?
Het loonbeslag wordt door de deurwaarder, in opdracht van een schuldeiser, uitgevoerd. Hij komt bij uw bedrijf langs om een executoriaal of conservatoir beslag te leggen. Bij een executoriaal beslag ligt er al een vonnis van de rechter. Dit vonnis kan dan direct ten uitvoer worden gebracht. Het conservatoir beslag is een bewarende maatregel, in afwachting van een vonnis van de rechter. Dit houdt in dat de schuldeiser verzekerd is van betaling wanneer hij, na toestemming van de rechter, overgaat tot invordering.

Wat valt onder het loonbeslag?
De hoogte van het loonbeslag is per individu verschillend. Sowieso geldt voor iedereen een beslagvrije voet. Dit wordt gezien als het minimum inkomen waar alle vaste lasten, zoals huur, levensonderhoud, ziektekostenverzekering, van moeten worden betaald. Op dit bedrag kan geen beslag worden gelegd. De hoogte van de beslagvrije voet is onder meer afhankelijk van de burgerlijke status (getrouwd, vrijgezel, alleenstaand met kinderen) en het eventuele inkomen van de partner. Naast het reguliere maandsalaris vallen ook het vakantiegeld, bonussen en een dertiende maand onder het loonbeslag. Eventuele onkostenvergoedingen vallen hier niet onder.

Wat zijn uw plichten?
Als werkgever heeft u de plicht het loonbeslag uit te voeren. Naast het beslagexploot ontvangt u van de deurwaarder een uitgebreide lijst met vragen. U bent verplicht deze binnen vier weken te beantwoorden, te ondertekenen en te retourneren. Doet u dit niet dan loopt u het risico zelf te worden gedagvaard. In dat geval kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de gehele vordering.
Verder bent u verplicht het loon dat onder het beslag valt van het salaris in te houden. Dit maakt u periodiek over naar de deurwaarder. Indien u weigert het loonbeslag na te leven, en het loon toch maandelijks aan uw werknemer uitkeert, dan pleegt u een ‘onrechtmatige daad’. Ook dan kunt u door de schuldeiser aansprakelijk worden gesteld voor de gehele vordering op uw werknemer.

Hoe kunt u uw werknemer helpen?
U kunt een werknemer in financiële problemen op verschillende manieren helpen. Zo kunt u natuurlijk de gehele vordering voor uw rekening nemen, en deze in een keer afbetalen. Houdt u er dan wel rekening mee dat dit wordt gezien als verkapt loon aan uw werknemer. Hierover moet dus wel loonbelasting en sociale premies worden afgedragen. U kunt ook met de crediteuren van uw werknemer om de tafel gaan zitten om te onderhandelen. Een derde mogelijkheid is de werknemer een voorschot op zijn salaris, vakantiegeld, bonus of dertiende maand te geven. Hiermee koopt u slechts tijd, het daadwerkelijke probleem wordt niet aangepakt. Dit geldt ook als u de vordering gaat voorfinancieren door middel van een lening aan uw werknemer. Hierdoor wordt u schuldeiser en verschuift u het probleem alleen maar.
Het belangrijkste is dat de werknemer hulp zoekt bij een instantie. Dit kan bij het Nibud, de kredietbank of bij schuldsaneringsinstanties. Helpt u de werknemer in ieder geval om bij een van deze instanties terecht te komen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.