Spaarloonregeling

Spaarloonregeling

Met een spaarloonregeling kan de werknemer belastingvrij een deel van zijn brutoloon sparen. De spaarloonregeling moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

De regeling moet schriftelijk zijn vastgelegd.
Deelname aan de regeling moet openstaan voor ten minste driekwart van uw werknemers.
Deelname aan de regeling moet vrijwillig zijn.
De gespaarde bedragen moeten op een aparte spaarrekening worden gestort. Deze spaarrekening moet op naam van de werknemer staan.
De gespaarde bedragen moeten in de regel ten minste 4 jaar op de spaarrekening blijven staan.

Gebruikelijk is dat de bedragen op een aparte spaarrekening worden gestort bij een bankinstelling. Op deze spaarrekening mogen geen andere bedragen worden gestort.

Spaarloonregeling voor 1 dienstbetrekking
Een werknemer kan slechts bij 1 werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Als een werknemer bij u wil sparen via de spaarloonregeling, dan moet worden voldaan aan de volgende 2 voorwaarden:

De werknemer is sinds 1 januari 2009 bij u in dienst.
U past voor die werknemer sinds 1 januari 2009 de algemene heffingskorting toe.
Als een werknemer na de eerste dag van het kalenderjaar bij u in dienst treedt, kan hij dus niet van uw spaarloonregeling gebruikmaken.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.