Zorgverzekeringswet

De zorgverzekering of basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor ingezetenen van Nederland. De zorgverzekering dekt noodzakelijke, op genezing gerichte, zorg. De nieuwste zorgverzekering is sinds 1 januari 2006 van kracht.

Kenmerken van de zorgverzekering zijn de verzekerings- en acceptatieplicht. De verzekeringsplichtigen moeten zich te verzekeren en de verzekeraars zijn verplicht iedereen die dat wil te accepteren. De overheid stelt de inhoud van de basisdekking vast. Voor volwassenen geldt sinds 1 januari 2008 een eigen risico-regeling. In 2006 en 2007 gold een no-claimregeling.

Met de invoering van de zorgverzekering kwam het onderscheid tussen particuliere ziektekostenverzekeringen en ziekenfonds te vervallen. Tevens kwamen de speciale regelingen voor ambtenaren te vervallen.

Naast de nominale premie ZVW moet iedere verzekeringsplichtige een inkomensafhanke-lijke bijdrage leveren. Deze inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (in 2009 6,9%) wordt vergoed door de werkgever. De werknemer moet echter wel weer loonbelasting / premie volksverzekering over deze vergoeding betalen.
Verzekerden zonder werkgever(svergoeding) zijn een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 4,8%
De maximum premie-inkomensgrens voor de Zorgverzekeringswet  voor 2009 is € 32.369,- per jaar.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.