Shared Service Center

Een SSC is een manier om ondersteunend werk van afdelingen te centraliseren. Dit zorgt voor efficiency en kostenbesparing voor organisaties. Voor de medewerkers betekent het veelal ingrijpende veranderingen: een andere functie, verhuizen of zelfs outplacement. Sinds medio jaren negentig heeft een toenemend aantal ondernemingen in Nederland één of meerdere shared service centers (ssc’s). Omdat het aantal Shared Service Centers sterk toeneemd, is de vraag naar professionele mensen ook toegenomen. WR vervult deze vraag door haar Shared Service Specialisten.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.