Nooit meer last van liegende sollicitanten

Diploma's van niet bestaande universiteiten, verzwegen arbeidsconflicten of rammelende referenties: een kwart van de sollicitanten liegt over zijn CV. Zo ontmaskert u leugenaars.

De CV-fraude groeit. Volgens het bureau Hoffmann Strategisch Risk Management wordt een kwart van de gescreende sollicitanten afgewezen omdat ze in hun brieven aantoonbaar liegen. Sollicitanten vinden het steeds vaker normaal om oude salarissen en emolumenten te overdrijven, ontslag te verzwijgen of ervaring op te schroeven.
Werkgevers gaan ook niet vrijuit, want slechts de helft van hen neemt de moeite om de oude baas van de kandidaat te bellen, een referentie aan te spreken of de cao er op na te slaan of het salaris wel strookt met de opleiding en werkervaring. Slechts een op de vijf bedrijven doet daadwerkelijk onderzoek naar de antecedenten van sollicitanten en komt er dus achter dat een op de vier liegt. Hieronder vijf veelgebruikte leugens en tips om de waarheid te achterhalen:

1. Overdrijven van functie
Projectmedewerkers worden ineens 'projectmanagers' en afdelingssecretaresses zijn volgens hun cv 'directiesecretaresse' geweest. Heel vervelend als straks blijkt dat de projectmanager geen idee heeft hoe hij een project moet beheren of als de secretaresse niet weet hoe ze het Duitse bezoek moet aanspreken.
Doel sollicitant: hogere positie met het bijpassende salaris.
Altijd doen: de vorige werkgever bellen en vragen wat de kandidaat de laatste maanden aan werkzaamheden heeft verricht. Hiervoor moet de sollicitant overigens wel eerst toestemming geven. Aan de kandidaat vragen of hij eens een concreet voorbeeld wil noemen van de werkzaamheden die hij de laatste maanden heeft verricht. Wie daar lang over moet nadenken, is verdacht.

2. Onjuiste diploma's en certificaten
De Universiteit van Sankt Moritz bestaat helemaal niet. Net zo min als Washington International of Devonshire University. Deze 'diploma mills' zijn opgezet door criminelen die via internet niet van echt te onderscheiden diploma's verkopen. In Nederland worden er nog niet veel van dergelijke valse diploma's gebruikt, maar wie dit kunstje flikt, zal niet in zijn eerste leugen gestikt zijn.
Doel sollicitant: hogere status en salaris, verhullen van periode van werkloosheid, ziekte of gevangenisstraf en/of het niet afmaken van een opleiding.
Altijd doen: originele papieren eisen en geen kopieën of smoezen accepteren. Wantrouw buitenlandse opleidingen en check deze op websites die zich met deze fraude bezig houden (zoekwoorden: 'diploma mills' of 'degree mills'). De Informatie Beheer Groep (IBG) heeft een meldpunt en website voor valse diploma's: www.diplomamills.nl.

3. Verzwijgen ontslag of ziekte
Ontslag of ziekte wordt gezien als een zwak moment van de kandidaat en daarom praten de meeste sollicitanten er liever niet over. Toch is het belangrijk dat u weet waarom iemand ziek is geworden of is ontslagen. Het zegt iets over zijn stressgevoeligheid en betrouwbaarheid.
Doel sollicitant: schaamte voor een zwak moment in de carrière; verhullen van ontslag wegens wanprestaties of andere onduidelijke redenen.
Altijd doen: vreemde carrièrebreuken of niet verantwoorde perioden in de cv opzoeken en doorvragen. Check bij de laatste werkgever of de sollicitant altijd aan de slag is geweest en op het niveau van de functie(s) aan de gestelde eisen voldeed.

4. Liegen over de reden van vertrek
Dooddoeners als 'een nieuwe uitdaging' of 'een frisse wind' zeggen niets over de werkelijke reden van vertrek bij de vorige werkgever. Ook het ophemelen van de door uw bedrijf aangeboden functie kan verhullen dat er bij het vertrek iets loos is geweest. Vaak voelt u zelf wel aan of de kandidaat sociaal in uw team past.
Doel sollicitant: verzwijgen van problemen bij de oude baas, zoals ruzies met meerderen of collega's.
Altijd doen: vraag de namen van voormalige chefs en oud-collega's en bel die ook. Check bij hen de collegialiteit van de sollicitant. Voor antecedentenonderzoek is altijd toestemming van de sollicitant nodig. Laat de kandidaat verder kennis maken met toekomstige collega's en vraag hun mening.

5. Rammelende referenties
Veel sollicitanten kiezen een referentie waarvan ze zeker weten dat deze een  positief verhaal zal afsteken. In cv's worden echter ook referenties genoemd die niet (meer) bestaan of die 'toevallig' net voor lange tijd in het buitenland zitten.
Doel sollicitant: zich belangrijker voordoen; kritiek op het functioneren proberen te voorkomen en zeker weten dat de referent positief over de sollicitant bericht.
Altijd doen: vraag ook de privé- en mobiele telefoonnummers van de referentie, bel alleen degene met wie de laatste maanden is samengewerkt en vraag aan de referent welke werkzaamheden de sollicitant in die periode heeft uitgevoerd en hoe.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.