Financieringsconstructies energiebesparing bestaande woningbouw

ENERGIEBESPARING OP ZICH SPEELT NAUWELIJKS EEN ROL
De financieringsconstructies die in de praktijk worden toegepast voor het nemen van energiebesparende maatregelen in de bestaande woningbouw zijn niet erg complex. Het gaat om subsidies en leningen met lage rente (vanuit gemeenten), zelf financieren en doorberekenen in de huur (door woningcorporaties) en diverse vormen van leningen (eigenaar-bewoners). Dit blijkt uit een onderzoek dat Rommelse Communicatieadvies heeft uitgevoerd in opdracht van SenterNovem. Doel van het onderzoek was om te inventariseren welke financieringsconstructies in de praktijk worden toegepast. Tijdens het onderzoek is onderscheid gemaakt naar drie doelgroepen: gemeenten, woningcorporaties en eigenaar-bewoners. Daarbij is gekeken naar wat gemeenten aanbieden aan financiële ondersteuning aan woningcorporaties en eigenaar-bewoners. Verder is onderzocht op welke manier woningcorporaties energie- en milieuvriendelijke maatregelen financieren. Tot slot zijn de mogelijkheden geïnventariseerd die eigenaar-bewoners en Vereniging van Eigenaren hebben om financiële armslag te krijgen voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Opvallend is dat alleen bij gemeenten en provincies het onderwerp energiebesparing op zich leeft. Zij willen in het kader van hun lokaal klimaatbeleid een bijdrage leveren aan het halen van de Kyoto-doelstellingen. Voor deze respondenten is het eigen klimaatbeleid een directe aanleiding om energiebesparing bij bestaande woningbouw te stimuleren. Voor woningcorporaties en eigenaar-bewoners spelen andere argumenten een rol om energiebesparende maatregelen te nemen. Bij woningcorporaties staat de kwaliteit van het woningbezit en de woonlasten centraal. Door de stijgende energieprijzen worden de woonlasten voor huurders steeds hoger. Een aantal corporaties ziet het expliciet als taak om die woonlasten zo laag mogelijk te houden. Energiebesparende maatregelen helpen daarbij. Ook verbeteren energiebesparende maatregelen zoals dubbel glas en isolatie de kwaliteit en het comfort van de woning.

Eigenaar-bewoners zijn eigenlijk alleen aan te spreken op dit onderwerp op een ‘natuurlijk moment’ zoals verbouwing, koop van een huis of vervanging van kapotte installaties. Energiebesparing op zich is zelfs met de sterk gestegen energieprijzen nauwelijks een reden om bepaalde maatregelen te nemen. Het gaat de eigenaar-bewoner vooral om comfort- en kwaliteitverbetering. Met de toegenomen aandacht voor een gezond binnenklimaat zijn eigenaar-bewoners wel geïnteresseerd in maatregelen die de woning ‘gezonder’ maken.

Kennis
De mogelijkheden voor financieringsconstructies blijken bij de bestaande bouw veel beperkter te zijn dan bij de utiliteitsbouw. Financierings- en beheerconstructies voor de utiliteitsbouw, zoals een leverancierskrediet, het leasen van een systeem of samenwerken aan energiebesparing, worden in de bestaande bouw niet toegepast. Dat heeft te maken met de doelgroep. Voor leveranciers is het niet aantrekkelijk om aan individuele eigenaar-bewoners een leverancierskrediet aan te bieden. Corporaties zouden wel afspraken kunnen maken met leveranciers, maar in de praktijk lijkt dat niet te gebeuren.
Wel wordt in wat grotere projecten inkoopkortingen bedongen met de leverancier of worden vaste prijsafspraken gemaakt. Daardoor wordt het financieel aantrekkelijker voor eigenaar-bewoners om aan een actie mee te doen.
Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende financieringsconstructies mogelijk zijn. Opvallend is dat er geen duidelijke voorkeur is voor één constructie. Niet vanuit de aanbieders en niet vanuit degene die gebruik maken van de constructies. Het lijkt meer een passen en meten per situatie om te bekijken wat haalbaar is. Bij veel respondenten in het onderzoek leek niet zozeer het financieren van de maatregelen een worsteling, als wel hoe krijg je de verschillende partijen zo ver, dat ze het belang van dit soort maatregelen inzien. Voordat partijen willen investeren, moeten ze eerst over kennis beschikken van alternatieve mogelijkheden. Zonder die kennis kunnen mensen nooit een beslissing nemen. Financiën kunnen een zetje zijn om maatregelen te nemen. Maar zonder kennis en een positieve houding tegenover energiebesparende en duurzame maatregelen, zullen dit soort maatregelen niet genomen worden. Want als iemand niet overtuigd is van het nut van een zonneboiler, is zelfs 100 euro voor de hele installatie nog teveel.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.