Huurbeleid

De Eerste Kamer heeft de Wet Modernisering Huurbeleid - evenals de Interimwet Betaalbaarheidsheffing - controversieel verklaard. Dat betekent dat de wet niet behandeld zal worden zolang het kabinet demissionair is. De nieuwe regering beslist of de wet na de formatie alsnog wordt behandeld. Wat betekent dit voor het huurbeleid in de komende periode? Een uiteenzetting, aan de hand van de vragen die over dit onderwerp worden gesteld.

De volgende onderwerpen maken deel uit van de Wet Modernisering Huurbeleid en gaan dus - in elk geval tot na de formatie - niet gelden:

  • De verdergaande liberalisering
  • De indeling van de huursector in een gereguleerd gebied, een overgangsgebied en een geliberaliseerd gebied aan de hand van de WOZ-waarde van de woningen
  • De eenmalige extra huurverhoging van 0,5 procent voor woningen in het nieuwe overgangsgebied
  • De melding van de huidige geliberaliseerde woonruimte bij een register
  • De verandering van het woningwaarderingsstelsel, waarbij de huidige punten voor woonvorm, woonomgeving en hinderlijke situaties zouden worden vervangen door een aantal punten op basis van de WOZ-waarde.

Dit houdt in dat het huidige huurprijsbeleid en woningwaarderingsstelsel voorlopig van toepassing blijven. Ook in de liberalisatiemogelijkheden verandert er niets.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.