Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

In 2005 bestond KWH tien jaar. Tien jaar aandacht voor kwaliteitsdenken in een sector die in die tien jaar ook daadwerkelijk een omslag heeft gemaakt van huisbaas naar klantgerichte organisatie. KWH heeft in tien jaar ook een omslag gemaakt. Van regionaal naar landelijk, van stichting naar vereniging en van kwaliteitszorg naar kwaliteitscentrum. Die omslag is ook te zien in de naam KWH. Met de naam als uitgangspunt schetsen wij hieronder de geschiedenis van KWH. KWH als Kwaliteitszorg Woningcorporaties Haaglanden
Begin jaren 90 wilden zes corporaties in de regio Haaglanden gaan werken aan de klantgerichtheid van hun organisaties. Met elkaar hebben zij in 1994 de Stichting Kwaliteitszorg Woningcorporaties Haaglanden opgericht om de klantgerichtheid van corporaties te stimuleren. In 1995 werden de eerste corporaties lid van deze stichting. De eerste vier jaar is het ledenaantal gegroeid van 5 tot zo'n 50 corporaties. Het belangrijkste product was het KWH-Huurlabel, het meetinstrument waarmee de dienstverlening van de corporaties inzichtelijk werd gemaakt.

KWH als Kwaliteitszorg Woondiensten Huursector
Met de groei van het aantal leden is in 1999 de stichting omgezet naar een Coöperatieve vereniging. De vereniging was niet langer regionaal actief maar corporaties uit heel Nederland werden lid. Daarnaast werd de werkorganisatie geprofessionaliseerd en uitgebreid. 

KWH als KWH
Nieuwe diensten en instrumenten werden naast het KWH-Huurlabel ontwikkeld. Met onder andere medewerkertevredenheidsmetingen en de toepassing van het INK-managementmodel in de sector, werd KWH een soort merknaam die garant stond voor het geïnspireerd en succesvol werken aan kwaliteit. Hiervoor werden ook nieuwe producten als het KWH-Kooplabel ontwikkeld.

KWH als Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector
Met de herijking van de verhouding Overheid - woningcorporaties, positioneert KWH zich ook opnieuw in de sector. Dit als Kwaliteitscentrum waarin de corporatie ook aan haar kwaliteit richting andere stakeholders dan alleen huurders gaat werken. Hiervoor worden meetinstrumenten ontwikkeld die de prestaties van corporaties transparant maken. Met de prestaties kunnen corporaties zich door KWH laten meten en legitimeren. KWH ontwikkelt zich zo tot legitimeerder van de woningcorporaties en blijft daarnaast trouw aan haar rol als begeleider en inspirator bij het werken aan kwaliteit.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.