SAP voor woningcorporaties

Om slagvaardig in te spelen op het nieuwe BBSH en woonwensen van bewoners, moet u flexibel zijn. Met software van SAP voor woningcorporaties bent u dit meteen.

Flexibiliteit en slagvaardigheid. Dat zijn belangrijke sleutelwoorden voor elke ambitieuze woningaanbieder die optimaal in wil spelen op de wensen en eisen van klanten, aandeelhouders en de wetgever.

Moderne, veeleisende organisaties hebben veel baat bij SAP voor woningcorporaties. Hiermee beschikt u over een complete, geïntegreerde software waarmee u uw woningportfolio en al uw interne processen beheert, controleert en analyseert. Ook de aankoop, verkoop en ontwikkeling van vastgoed wordt ondersteund.

SAP voor woningcorporaties helpt u klantgericht, maatschappelijk betrokken, strategisch en concurrerend te opereren. De software is volledig ingericht op de eisen die de overheid in het kader Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) aan uw organisatie stelt.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.