Tips bij de aankoop van een appartement.

Het kopen van een appartement verschilt van de aanschaf van een 'gewoon' huis. Je koopt 'slechts' een deel van een gebouw in plaats van een hele woning. Bovendien word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Wat handige tips voor de aankoop van een appartement.

Als je een appartement koopt, word je eigenaar van een deel van het hele gebouw. Je bent dus mede-eigenaar van alle gemeenschappelijke delen zoals het dak, de liftinstallatie en het trappenhuis en eventueel de parkeerplaatsen. In de zogenoemde splitsingsakte en het bijbehorende reglement staat dit allemaal precies omschreven. Door de koop van een appartement word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit lidmaatschap eindigt pas als je het appartement weer verkoopt. De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren. In de jaarlijkse vergadering neemt deze besluiten over bijvoorbeeld het onderhoud van het complex en de servicekosten.

Waar moet je aan denken als je een appartement koopt? Vraag een kopie van de splitsingsakte, het splitsingsreglement en eventueel het huishoudelijk reglement. Lees deze goed door, dan weet je precies wat je koopt en welke verplichtingen hiermee samenhangen. Vraag het jaarverslag van de VvE op, met daarin de balans en de exploitatierekening van het afgelopen jaar en de begroting voor het lopende jaar. Je ziet dan direct of je VvE de financiën op orde heeft. Vraag om de notulen van de laatste drie vergaderingen. Zo krijg je inzicht in de zaken die op dat moment spelen. Informeer naar de staat van onderhoud en de meerjarenplanning. In een meerjarenplanning staat aangegeven welke werkzaamheden wanneer moeten gebeuren en hoeveel dat naar schatting kost. Bekijk bij het bezichtigen van een appartement meteen ook de staat van onderhoud van het hele complex en informeer naar de bestemmingsplannen voor de omgeving.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.