Volkshuisvesting

Beperking tot woningbouw
In 2006 gingen sommige woningbouwcorporaties ook activiteiten ontplooien op het gebied van kantoren en sportcomplexen. Daarmee wilden ze een sterkere bedrijfseconomische positie bereiken, die uiteindelijk ook hun woningbouwactiviteiten ten goede zou moeten komen. Volgens de woningwet moet een woningcorporatie zich echter uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting bewegen. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu verbood deze activiteiten.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.