Welke regels gelden er bij huurverhoging?

 

Verhuurders kunnen de huurprijs verhogen. Zij moeten zich echter wel aan de volgende regels houden:

  • Een verhuurder mag maximaal eenmaal per twaalf maanden de huurprijs verhogen.
  • De huur mag door de verhoging niet boven de maximale huurprijs uitkomen.
  • Een verhuurder moet ten minste twee maanden vóór de ingangsdatum van de huurverhoging de huurder hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Huurverhoging maximaal eenmaal per twaalf maanden
Er is geen vaste maand of datum in de wet vastgelegd wanneer de huurverhoging plaats kan vinden. De meeste verhuurders verhogen per 1 juli de huur met een maximale huurverhoging (een maximumpercentage). Er zijn hierop twee uitzonderingen:

  • Als de verhuurder de huurverhoging elk jaar op 1 juli wil laten ingaan, dan mag hij binnen de eerste twaalf maanden van de huurovereenkomst de huurwijziging doorvoeren. Daarna moet er steeds een periode van twaalf maanden zitten tot de volgende huurwijziging.
  • Naast de jaarlijkse huurverhoging mag de verhuurder ook na woningverbetering de huur verhogen.

Maximale huurprijs
Elke huurwoning heeft een bepaald puntenaantal. Bij dat puntenaantal hoort een maximale huurprijs. De huur mag door de verhoging niet boven de maximale huurprijs uitkomen. Zolang deze maximale huurprijs niet is bereikt door de jaarlijkse huurverhoging, mag de huur binnen de wettelijke percentages blijven stijgen tot deze grens. Als de maximale huurgrens is bereikt, dan kan er geen huurverhoging meer plaatsvinden. Stijgt door de huurverhoging de huur boven de maximale huurprijsgrens, dan is dit een reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. In tabellen is vastgelegd wat de maximale huurprijsgrens is.

Ook voor woonwagens en standplaatsen geldt de huurverhoging. Voor deze categorie zijn er aparte tabellen met de maximale huurprijsgrenzen.

Termijn
De verhuurder moet een huurverhoging schriftelijk aan u voorstellen en u moet dit voorstel minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de verhoging hebben ontvangen. Bij een verhoging per 1 juli is dit dus uiterlijk op 1 mei.

Maximale huurverhoging
De maximale huurverhoging wordt jaarlijks vastgesteld door de minister van VROM. Voor 2006 gold een maximum percentage van 3,2 procent per 1 juli 2006. De maximale huurverhoging geldt voor alle huurovereenkomsten die niet geliberaliseerd zijn. Dit wil zeggen overeenkomsten (contracten) met een aanvangshuurprijs boven de op dat moment geldende liberalisatiegrens (per 1 juli 2006 is deze 615,01 euro per maand). Is een huurovereenkomst geliberaliseerd, dan gelden minder regels. Zo bepalen verhuurders bijvoorbeeld zelf de huurstijging.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.