Woningcorporatie Coach

Het sociale karakter van het werken binnen corporaties is de afgelopen jaren
sterk veranderd. Klanten zijn niet alleen mondiger geworden, ook agressiever
en de sociale problematiek is sterk gegroeid. Woonwinkel-medewerkers
en woonconsulenten hebben te maken met een toename aan schrijnende
gevallen, verharding van het onderhandelingsklimaat aan de balie, soms
worden ze ‘verrot’ gescholden. Vaklieden en opzichters treffen mensen thuis
regelmatig aan in een verwaarloosde en vervuilde woning of andere problematische situaties. Dit komt door een toename van probleemgezinnen in de samenleving, maar ook door het verschuiven van zorgtaken naar corporaties en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Medewerkers krijgen hier steeds
meer mee te maken.

Gelukkig leiden steeds meer corporaties hun medewerkers op in het omgaan
met agressie en komt er steeds meer beleid over welk klantgedrag al dan niet
getolereerd wordt. Toch wordt er regelmatig een onvoorzien stevig beroep
gedaan op het incasseringsvermogen van medewerkers.
Na een vervelende ervaring is het prettig je verhaal kwijt te kunnen en even
stoom af te blazen bij een daarvoor opgeleide collega: de Wocoach.
In veel zorginstellingen bestaat zo’n vorm van collegiale ondersteuning al.
Het lijkt FNV Bouw belangrijk een soortgelijke opvang ook voor de corporatie
medewerkers te creëren. Die opvang maakt het werk minder stressvol en helpt
het ontwikkelen van ergere stresssymptomen te voorkomen. Het kan het
plezier in het werk vergroten en uitval door ziekte voorkomen. In de praktijk
blijken werknemers gemakkelijk op zo’n collegiale ondersteuner af te stappen
als er iets is voorgevallen in het contact met klanten.
Vandaar dit project de Wocoach waarin een opleiding centraal staat.

Wat een Wocoach na de opleiding kan:

 • een luisterend oor zijn;
 • spiegelen, doorvragen en samenvatten;
 • een probleem, gevoel of vraag helder krijgen;
 • de ander een oplossing of stap laten verzinnen;
 • een gesprek aanbieden;
 • bogen op enige kennis van stress-/ traumasymptomen,
  hiermee omgaan;
 • niet de eigenaar worden van de problemen van anderen;
 • zicht hebben op eigen gedrag en attitude;
 • kennis hebben van de sociale kaart van de organisatie
  intern en enigszins van de externe sociale kaart.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.