Woningcorporatie

Een woningbouwcorporatie of woningcorporatie is een organisatie die zich zonder winstoogmerk richt op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte. Doordat de Nederlandse overheid het bouwen van goede en goedkope woningen grotendeels aan deze organisaties overliet, en zichzelf veelal beperkte tot de rol van financier, regelgever en toezichthouder, heeft de woningbouwcorporatie in Nederland een centrale rol in de volkshuisvestingssector gekregen. De taken van de woningcorporaties zijn door het Ministerie van VROM geregeld in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Soorten woningbouwcorporaties
Veel woningbouwcorporaties zijn of waren oorspronkelijk verenigingen, de zogenaamde woningbouwverenigingen. Andere woningbouwcorporaties hadden de vorm van een vennootschap of stichting (woningstichtingen). In de praktijk zijn de termen woningbouwvereniging, woningstichting en woningbouwcorporatie min of meer synoniemen.

Woningbouwverenigingen kunnen worden gevormd door belangstellenden of belanghebbenden. 'Belangstellenden' zijn sociaal voelende personen die het bouwen van goede arbeiderswoningen wilden bevorderen. 'Belanghebbenden' zijn de huurders of aspirant huurders.

In veel gevallen is het gemeentebestuur zelf betrokken bij het oprichten en besturen van woningbouwcorporaties.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.