Woningcorporaties

Veel mensen wonen in een huurwoning. Heel vaak heb je dan te maken met een woningcorporatie. En veel corporaties doen tegenwoordig meer in de buurt dan alleen huizen verhuren. Dat is maar goed ook, want de corporatie is een belangrijke partij in de wijk.

Een paar cijfers

  • Er zijn 552 woningcorporaties in Nederland
  • De grootste corporatie heeft 75.000 verhuureenheden. Dit zijn woningen, winkels en bedrijfspanden. De kleinste corporatie heeft minder dan 1000 eenheden
  • Samen beheren de corporaties 35 procent van de Nederlandse woningvoorraad

Als bewoner heb je vrijwel altijd te maken met de corporatie en de gemeente als het over je wijk gaat. Corporaties kunnen samen met bewoners, politie en gemeente diverse maatregelen nemen tegen inbraak, vernieling, graffiti, brandstichting en dergelijke. Ook kan je samen met de corporatie overlast tegen gaan, door bijvoorbeeld woon- en leefafspraken te maken met de bewoners. Aedes, vereniging van woningcorporaties heeft begin 2005 het Programma voor Veiligheid en Samenwerking in de Buurt gelanceerd. Aedes pleit hierin voor een actieve rol van corporaties om samen met bewoners, organisaties en instellingen te werken aan veilige en leefbare wijken.

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je een conflict krijgt met je verhuurder over bijvoorbeeld de hoogte van de huur of zelf aangebrachte veranderingen in huis. Als je lid bent van de Nederlandse Woonbond kan je daar om hulp en advies vragen. De Nederlandse Woonbond is de landelijke vereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. Ook zijn er op lokaal niveau veel organisaties die opkomen voor de belangen van huurders, bijvoorbeeld het Steunpunt Wonen Rotterdam en het Amsterdams Steunpunt Wonen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.