test

Fiscalist Vacatures

De diensten van fiscalisten worden ingezet om te betalen belastingen te minimaliseren en tegelijkertijd te voldoen aan regelgevingen van de Belastingdienst in complexe financiële situaties.

Bekijk fiscale vacatures op WR.nl

Wat is een fiscalist?

Een fiscalist is een universitair geschoold financieel expert met uitgebreide kennis van fiscale boekhouding en fiscaal recht. Dit type vakspecialist kan zijn opgeleid als accountant, advocaat, econoom of financieel adviseur en onderdeel uitmaken van een team, bestaande uit twee of meer soorten professionals. Hij dient te allen tijde op de hoogte zijn van de meest actuele richtlijnen.

Wat doet een fiscalist?

Belastingadviseurs en fiscalisten zijn onder andere belast met het:

  • vinden van efficiënte manieren voor klanten om wettelijk lagere belastingverplichtingen te hebben;
  • voorbereiden en indienen van belastingaangiften voor cliënten;
  • vinden van de juiste aftrekposten en relevante kredieten;
  • berekenen van belastingen op diverse beleggingsportefeuilles.

De dienstverlening van een fiscalist verschilt per klant. Een particulier die van plan is met pensioen te gaan, heeft immers een ander advies nodig dan een (startend) ondernemer. Evenzo zal een vastgoedbelegger een andere fiscale behoefte hebben dan een detailhandelaar. 

  • Belastingbetalende entiteiten, zoals vennootschappen of fondsen die zich in een ingewikkelde financiële situatie bevinden, kunnen een beroep doen op de deskundigheid van een fiscalist om het bedrag van de betalingen die zij moeten doen aan de overheid, te minimaliseren. Fiscalisten moeten daartoe altijd op de hoogte zijn van de laatste wettelijke belastingvereisten.
  • Een privépersoon die een belangrijke gebeurtenis in zijn leven heeft meegemaakt, zoals het overlijden van een echtgenoot, een huwelijk, een echtscheiding, de geboorte of adoptie van een kind, de aankoop van een nieuw huis, het verlies van een baan, erfenissen, en nog veel meer, doet er eveneens goed aan een fiscalist of belastingadviseur in te schakelen. Denk hierbij aan estate planning.

Wat verdient een fiscalist?

Het salaris van een fiscalist met een vast contract ligt op gemiddeld € 3.900,- bruto per maand. Een starter krijgt € 3.600, een medior verdient € 4.000,- en een senior ontvangt een loon van € 4.300,-. Vakspecialisten met een wo-opleiding hebben een significant hoger salaris dan financieel consultants met een hbo-diploma: € 4.700,- versus € 4.000,- bruto per maand.