Indeling handel

1.4 Indeling van de handel


Een belangrijke indeling is die in groot- en kleinhandel. Onder de groothandel wordt verstaan de handel die niet rechtstreeks aan consumenten levert terwijl de kleinhandel dit wel doet.
De kleinhandel vervult de volgende functies:
- Hij moet zorgen dat de consument te allen tijde de nodige goederen in de door hem gewenste kwaliteit en hoeveelheid kan kopen.
- Hij verzorgt de voorraadvorming voor de consument.
- Hij moet peilen welke behoeften er bij de consumenten bestaan en zijn ervaringen aan de producent meedelen.
- Hij moet trachten nieuwe behoeften bij de consument te wekken.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.