Internationale handel

1.6 Internationale handel


De internationale arbeidsverdeling is zeer bevorderlijk voor de welvaart van verschillende landen. Ieder land legt zich dan toe op de productie van die goederen waarvoor het op grond van zijn natuurlijke gesteldheid en geaardheid van de bevolking het meest geschikt is.
Internationale handel bestaat uit invoer (import) en uitvoer (export) van goederen en diensten.

Ieder land voert zijn eigen handelspolitiek, hieronder verstaat men het geheel van maatregelen dat een land neemt om de handel met het buitenland te stimuleren of te beperken. Daarbij zijn twee richtingen mogelijk:
- Protectie (actieve handelspolitiek): bescherming van de eigen binnenlandse productie door invoerrechten en andere invoerbelemmeringen door bijv. het heffen van hoge invoerrechten.
- Vrijhandel (passieve handelspolitiek): zo weinig mogelijk belemmeringen van de handel met het buitenland. Hier word zo min mogelijk aan invoerrechten geheven, alleen om fiscale redenen.

Bij invoer van goederen moeten naast invoerrechten ook omzetbelasting en voor bepaalde goederen teven accijns betaald. Accijns is een indirecte belasting of verbruiksbelasting die enerzijds wordt geheven om de staat inkomsten te verschaffen en anderzijds om de consumptie van bepaalde goederen te beperken

Een ander middel om binnenlandse producten tegen buitenlandse concurrentie te beschermen is contingentering van de invoer van bepaalde goederen. Voor een bepaalde tijd wordt dan door de overheid een bepaalde hoeveelheid of een maximumbedrag vastgesteld dan mag worden ingevoerd.
Deze manier werkt meestal doeltreffender dan beschermende rechten, omdat verhoging van invoerrechten soms prijsverlaging door buitenlandse concurrenten uitlokt.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.