Leasing

2.9 Leasing


Onder leasing verstaan we een vorm van huur op langere termijn van productiemiddelen. Deze huurperiode is meestal korter dan de economische levensduur van productiemiddelen.
Er bestaan verschillende vormen van leasing, deze onderscheid men in twee hoofdvormen:
- Operational leasing
- Financial leasing

* Operational leasing
Wordt afgesloten voor kortere termijn of er is een korte opzegtermijn die de huurder in acht moet nemen. Zodra er nieuwe en betere apparatuur op de markt kom, kan de huurder het contract makkelijk opzeggen en overstappen op moderne apparatuur. Hierdoor blijft de huurder gevrijwaard van alle risico’s i.v.m. economische veroudering.

* Financial leasing
Wordt voor middellange of lange termijn aangegaan. De overeenkomst kan door geen van de partijen tussentijds worden opgezegd. De periodiek te betalen termijnen worden zodanig vastgesteld dat aan het einde van de contractduur de volledige aanschafprijs van het productiemiddel is voldaan.
Een bijzondere vorm van leasing is “sales and lease back.” Deze vorm komt vooral voor bij onroerende zaken, een pand wordt verkocht aan een leasemaatschappij, vervolgens wordt er direct een leasecontract voor dit pand aangegaan met deze maatschappij.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.