Samenwerkingsvormen

1.5 Samenwerkingsvormen


Het doel van samenwerking tussen ondernemingen is de concurrentie te beperken of soms zelfs helemaal uit te schakelen. Er zijn een aantal verschillende samenwerkingsvormen:
- Vrijwillig filiaalbedrijf: een centraal geleide organisatie die bestaat uit een of meer grossiers in een bepaalde branche en een vrij groot aantal detaillisten uit die branche.
- Inkoopcombinatie: samenwerking tussen meerdere detaillisten, waarbij de grossier uitgeschakeld word.
- Franchising: een vorm van samenwerking tussen ondernemingen waarbij een detaillist, op grond van een contract het recht krijgt gebruik te maken van een goedlopende verkoopformule van een andere partij.
- Joint venture: wanneer twee of meer ondernemingen voor de uitvoering van een bepaald project voor korte of lange termijn samenwerken en daarvoor een nieuwe onderneming oprichten.
- Concern: indien een aantal juridisch zelfstandige ondernemingen uit verschillende bedrijfskolommen onder een leiding staan.

In feite is een concern een samenstel van vennootschappen waarvan de aandelen voor 90% of meer in handen van de moedermaatschappij zijn. De moedermaatschappij staan aan de top van het concern. Zij bepaald voor het gehele concern het beleid. De andere tot het concern behorende ondernemingen zijn dochtermaatschappijen.
Wanneer we spreken van multinationale onderneming houdt dit in dat het concern onderneming heeft in verschillende landen.

Een aantal ondernemingen kunnen ook besluiten te gaan fuseren. De ondernemingen die eerder zelfstandig waren, komen tot volledige coördinatie van het beleid. De zeggenschap over die ondernemingen komt ik een hand terecht.
Bij fusie wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale fusie. In het eerste geval staan de fuserende ondernemingen op dezelfde hoogte van een bedrijfskolom, in het tweede geval volgen zij elkaar in de bedrijfskolom op.


Het grootbedrijf heeft verschillende voordelen op het kleinbedrijf, namelijk:
-Door het inkopen in het groot kunnen voordeliger condities worden bedongen reclame kan doeltreffender worden gevoerd.
-Het personeel kan beter worden geselecteerd, waardoor ieder op die plaats komt waarvoor hij het meest geschikt is.
-Ze hebben de mogelijkheid tot vergaande automatisering, waardoor de kosten nog verder gedrukt kunnen worden.

Het nadeel van het grootbedrijf is dat er vrijwel geen persoonlijk contact meer is met de consument, waardoor deze zich als “een nummer” gaat voelen. Ook komt winkeldiefstal binnen deze bedrijven vaker voor.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.